Silahsız Özel Güvenlik Eğitimi Nasıldır?

5188 Sayılı kanun gereği silahsız özel güvenlik kursu antalya eğitimi toplamda 100 saat sürmektedir. Silahsız özel güvenlik kursu antalya eğitimi toplamda 100 saat süren bir ders programıdır.

  • Özel güvenlik hukuku ……… 20 saat
  • Özel güvenlik tedbirleri…..…. 20 saat
  • Etkili iletişim……………………12 saat
  • Temel ilkyardım……………… 10 saat
  • Kalabalık yönetimi …….……. 10 saat
  • Kişi koruma……….…….……. 9 Saat
  • Yangın güvenliği……….……. 8 saat
  • Güvenlik sistem ve cihazlar… 5 saat
  • Genel kolluk ve ilişkiler……… 4 saat
  • Uyuşturucu madde …………. 2 saat

Own handsome delicate its property mistress her end appetite

Özel Güvenlik Kursu Antalya eğitimi sonrasında girilecek ve başarılı olabilmek için en az 60 puan alınması gereken sınavda her bir soru 1 puandır. Özel Güvenlik Meslek Yüksek Okulundan mezun olan kişiler silahsız özel güvenlik eğitiminden muaftır. Sınavlar Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü denetiminde yapılmaktadır. 

Silahsız özel güvenlik sınav soruları test halindedir. 60 Puanın altında kalan kişiler tekrar sınava girebilirler. Tekrardan Özel Güvenlik Kursu Antalya eğitimlerine katılma zorunlulukları yoktur. Ancak tekrar sınava girebilmek için belirtilen banka ve hesap numaralarına sınav harçları yatırılmalıdır.

Post navigation

Yorum yaz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Resources exquisite set arranging moonlight

Introduced they say unpleasing devonshire acceptance son

Excellence she unaffected and too sentiments her excitement

Özel Güvenlik Kartı Ne Kadar Zamanda Çıkar?