Silahlı Özel Güvenlik Eğitimi Nasıldır?

5188 Sayılı kanun gereği Silahlı özel güvenlik kursu antalya eğitimi toplamda 120 saat sürmektedir. Silahlı özel güvenlik kursu antalya kursiyeri kurs döneminde 25 adet Özel kapalı poligonda fişek atış eğitimi alır. Silahlı özel güvenlik kursu antalya belgesi almak isteyenlerin bu 120 saat sürecek olan silahlı özel güvenlik kursu antalya eğitiminde en fazla 100 de 10 devamsızlık yapabilirler. 120 saatlik eğitimde aşağıdaki dersler alınır:

 • Özel güvenlik hukuku ……… 20 saat
 • Özel güvenlik tedbirleri…..…. 20 saat
 • Silah bilgisi ve atış (Silahlı özel güvenlik görevlileri için) …… 20 saat
 • Etkili iletişim……………………12 saat
 • Temel ilkyardım……………… 10 saat
 • Kalabalık yönetimi …….……. 10 saat
 • Kişi koruma……….…….……. 9 Saat
 • Yangın güvenliği……….……. 8 saat
 • Güvenlik sistem ve cihazlar… 5 saat
 • Genel kolluk ve ilişkiler……… 4 saat
 • Uyuşturucu madde …………. 2 saat

Silahlı özel güvenlik kursu antalya eğitimi sırasında mermi atış talimi 7 metre mesafeden yaptırılır. Sınavdan başarılı olabilmek için silahsız derslerden sorulan 100 sorudan en az 60 soruya doğru cevap vermek gereklidir. Soruların puan değeri 1’dir. Silahlı derslerden ise toplamda 25 adet soru çıkmakta olup, her bir sorunun değeri 2 puandır.  Atış yapılan her merminin puan değeri ise 10 puandır. Atışta alınan puanlar ile sınavdan alınan puanlar birlikte değerlendirilir. Sınav sonucunda en az 60 puan almak gereklidir.

Post navigation

Yorum yaz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Indulgence unreserved is the alteration appearance my an astonished

Celebrated her had sentiments understood are projection set

Insipidity sufficient dispatched any reasonably led ask

Style begin mr heard by in music tried do